Czy tą płytą można wyłożyć wnętrze zewnętrznego paleniska (kominka zewnętrznego)?

Płyta wermikulitowa jest odpowiednim produktem do wyłożenia wnętrza paleniska zewnętrznego pod warunkiem zabezpieczenia jej przed działaniem wilgoci. Wnętrze paleniska można również wyłożyć płytą akumulacyjną Vitcas ACC.

Czy znalazłeś to, czego szukałeś?
Skontaktuj się z nami
Copyright © 2024 Vitcas. All rights reserved.