Regulamin zakupów

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego  i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest Vitcas Polska sp. z o.o., numer NIP 628-225-85-27
 2. Sklep działa w Internecie pod adresem www.sklep.vitcas.pl
 3. Adres pocztowy sklepu: 32-500 Chrzanów ul. Stara Huta 17 tel: +48 (0) 12 444 68 90

 

Klauzula informacyjna

 

Uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest VITCAS Polska Sp. z o.o., ul. Stara Huta 17, 32-500 Chrzanów,

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień

Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres email, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówień. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zamówień.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Zamówienia

Krok 1 - Wybór produktów
 
1. przeglądaj listę kategorii lub skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiedni produkt,
2. przy każdym produkcie znajdziesz szczegółowe informacje na jego temat,
3. pamiętaj, że zarejestrowani klienci mogą zapamiętać produkty w przechowalni,
4. po znalezieniu interesującego Ciebie produktu, dodaj go do koszyka,
5. jeżeli kompletowanie zamówienia jest zakończone - przejdź do koszyka.
 
Krok 2 - Zawartość koszyka
 
1. w koszyku zobaczysz dokładnie, jakie wybrałeś produkty i w jakiej ilości,
2. zmień wartość w kolumnie ilość i kliknij na "przelicz", aby dopasować zamówienie,
3. klikając na ikonę krzyżyka usuniesz produkty z koszyka,
4. wybierz odpowiadającą Ci formę dostawy i płatności,
5. jeżeli posiadasz kupon rabatowy, wprowadź go poniżej, aby otrzymać zniżkę,
6. potwierdź wybrane opcje klikając na przycisk „zamawiam”.
 
Krok 3 - Składanie zamówienia
 
1. jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie, podaj dane logowania i  kliknij na "zaloguj się",
2. jeżeli nie posiadasz konta, wybierz opcję "zarejestruj się" lub pomiń zakładanie konta klikając na "złóż zamówienie"; pamiętaj, że rejestracja pozwoli Ci  korzystać z wielu przywilejów, w tym:
podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii zakupów,
brak konieczności ponownego wprowadzania danych  przy kolejnych zakupach,
możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych.
3. wprowadź Twoje imię i nazwisko oraz informacje teleadresowe,
4. aby zamówienie wysłać na inny adres, zaznacz "inny adres wysyłki" i podaj odpowiednie dane,
5. w "Podsumowaniu zamówienia" zobaczysz komplet podanych przez Ciebie informacji,
6. kliknięcie na przycisku "Złóż zamówienie" oznacza potwierdzenie zakupu,
7. odbierz wiadomość email.
 

   

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierający Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający musi poinformować VITCAS Polska Sp. z o.o., ul. Stara Huta 17, 32-500 Chrzanów, KRS: 0000414928 na adres: . ul. Stara Huta 17, 32-500 Chrzanów, bądź e-mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia, które należy przesłać pocztą / pocztą e-mail na wskazany powyżej adres lub złożyć osobiście w siedzibie firmy

 1. Zamawiający zachowuje termin do odstąpienia od umowy, poprzez wysłanie informacji o wykonaniu przysługującego Zlecającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, VITCAS Polska Sp. z o.o. zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane od Zamawiającego płatności (jeśli takie wystąpiły), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym VITCAS Polska Sp. z o. został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności VITCAS Polska Sp. z o. dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia, jeżeli zakupiona przez niego rzecz nie nosi śladów użytkowania/rzecz nie została zużyta. W przeciwnym przypadku Zamawiający traci możliwość odstąpienia od Umowy po wydaniu VITCAS Polska Sp. z o.o. zakupionej rzeczy.

 

   

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć  zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot  pieniędzy oraz dowód zakupu towaru (paragon lub fakturę).
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej  przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów  użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w  oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy  informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer  konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na  uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany  adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7  dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt. Koszt  przesyłki pokrywa odbiorca.

 

     

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Zamawiający może zgłosić Pośrednikowi na adres:, ul. Stara Huta 17, 32-500 Chrzanów , e-mail: [email protected] Reklamacje muszą być zgłoszone w formie pisemnej.
 2. Reklamacje będą zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o okolicznościach, które budzą zastrzeżenia Zamawiającego, ze wskazaniem konkretnych przyczyn reklamacji. Odpowiedź na reklamacje będzie udzielana pisemnie na adres Zamawiającego zgłoszony w reklamacji. VITCAS Polska Sp. z o.o zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może zależeć od dostarczenia/przesłania przez Zamawiającego produktu, celem weryfikacji zasadności reklamacji, co może wpłynąć na okres rozpatrywania reklamacji.
 3. Wszelkie spory wynikłe na podstawie wykonania Umowy mogą być przedmiotem postępowania pojednawczego przed sądem cywilnym, a także postępowania mediacyjnego.
 4. Zamawiający może dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.

       

 

Prosimy o sprawdzenie przesyłki w trakcie odbioru, w obecności kuriera!

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie  posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, (np. wgniecenia, rozdarcia, ślady obuwia lub odciśnięcia innych przedmiotów), prosimy o ODMOWĘ ODBIORU PRZESYŁKI, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem  telefonu: +48(12)4446890.

 Jeśli zdecydujesz się na odbiór przesyłki ze śladami mogącymi wskazywać na uszkodzenie, proszę sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY - taki druk kurier zawsze posiada przy sobie. Jeżeli protokół szkody nie zostanie sporządzony przy odbiorze paczki będzie to skutkowało odrzuceniem reklamacji. Spisanie protokołu w późniejszym terminie skutkuje odrzuceniem reklamacji ze strony przewoźnika (nie ma możliwości udowodnienia, że uszkodzenie powstało w czasie posiadania paczki przez  przewoźnika). W przypadku sporządzania protokołu uszkodzeń prosimy unikać sformułowań typu "...po zgodnym przyjęciu", "przesyłka przyjęta bez zastrzeżeń" "nieuszkodzone opakowanie zewnętrzne" itd. Określenia interpretowane są jako przekazanie przez kuriera przesyłki w stanie nienaruszonym, a odbiorca nie wnosi żadnych obiekcji co do jej stanu.

Po opłaceniu kwoty  pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku  stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi  podstawę późniejszej reklamacji.

Zawsze należy sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera, pomimo że z zewnątrz nie widać dużych uszkodzeń opakowania. Kurier dostarczający przesyłkę zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkód w razie ewentualnych defektów.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki skontaktuj się z nami w obecności kuriera - pomożemy prawidłowo wypełnić protokół : +48(12)4446890.

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami
Copyright © 2024 Vitcas. All rights reserved.